Skip links

Aurin és Miraculum
Alapítvány

Az Aurin és Miraculum Alapítvány céljai

 
Az alapítvány célja, hogy a zenei kultúra ápolása és terjesztése, a kórusművészet megismertetése, népszerűsítése, a kecskeméti Miraculum Gyermekkórus, az Aurin Leánykar és az Aurin Nőikar zenei, kórusművészeti tevékenységének támogatása, közösségfejlesztő tevékenységének elősegítése, kulturális hagyományainak folytatása.

Az alapítvány célja, hogy ezen kórusok tevékenységére támaszkodva minél többen megismerjék a zene erejét és szépségét, különös tekintettel a kulturális örökségünk, szellemi értékeink részét képező rendkívül gazdag és sokszínű magyar énekkari irodalomra.

Az alapítvány célja, hogy alkalmanként támogatást nyújtson jótékonysági koncertek által.

Az alapítvány célja a Miraculum és Aurin kórusok működésének támogatása, a kórustagok zenei, kulturális képzése, éneklési képességfejlesztése, erkölcsi és anyagi elismerés lehetőségének megteremtése, hazai és külföldi fellépések biztosítása, szervezése, valamint multimédia hordozók megjelentetésének támogatása.

Az alapítvány célja, hogy elképzeléseinek megvalósítása érdekében együttműködjék minden olyan zenei, művészeti, kulturális vagy egyéb hazai és nemzetközi szervezettel, intézménnyel, amelynek célkitűzései harmonizálnak az alapítvány célkitűzéseivel, és az együttműködés elősegíti munkáját, támogatja az itt megfogalmazott célok elérésében.
 

Az alapítvány tevékenysége

 
Az alapítvány elsődleges feladata a Miraculum Gyermekkórus, az Aurin Leánykar és az Aurin Nőikar előadóművészeti tevékenységének biztosítása, valamint az ezt kiegészítő szervezői, impresszáriós tevékenység folytatása, pályázatok írása.

Hazai és nemzetközi zenei rendezvények, koncertek, kórustalálkozók, fesztiválok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, tudományos kutatás, fejlesztés.

A zenei életet, énekkari kultúrát, valamint a Miraculum és Aurin kórusok tevékenységét népszerűsítő kiadványok kiadása.

Hang- és videofelvételek készítése és kiadása.

Videofelvételek készítése és kiadása, kotta kiadás.

Zenei oktatás, képzés, képességfejlesztés.

Kiemelkedő művészi teljesítmények esetenkénti támogatása kórustagok számára, pályázatok kiírásával.

A Miraculum és Aurin kórusok honlapjának frissítése, karbantartásának felügyelete.

A zenei élet, énekkari kultúra, valamint a Miraculum és Aurin kórusok imázsát alakító marketing stratégia kialakítása, marketing tanácsadás.

Együttműködési lehetőségek felkutatása és közös programok megvalósítása zenei, művészeti, kulturális vagy egyéb hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel.