Skip links

ERASMUS+ programban vesz részt az Aurin és Miraculum Alapítvány

ERASMUS+ programban vesz részt az Aurin és Miraculum Alapítvány

Az Aurin és Miraculum Alapítvány is belépett azon civil szervezetek sorába, amelyek részt vesznek az Európai Unió ERASMUS+ ifjúsági programjában. A kezdeményezés Temesvárról indult, és öt ország öt szervezetével együttműködve egy hosszabb távú, sokrétű, de a kóruséneklést középpontba állító projektben vállalunk szerepet. A bevezető, tematikus dalokat, kórusműveket kutató szakaszt követően az általunk választott művek előadásáról video-felvételek készülnek, majd ezeket közös találkozókon, képzéseken, konferenciákon tárjuk a szélesebb nyilvánosság elé. Bízunk benne, hogy a számunkra újdonságot jelentő nemzetközi program segíti munkánk tudatosabbá tételét és elmélyítését, növeli nemzetközi tekintélyünket miközben új élményekkel, kapcsolatokkal gazdagítja a közreműködőket.

A projekt rövid összefoglalója

A „VOX MUNDI – A fiatalok multikulturális tudatosságának növelése kóruszenével” projekt egy stratégiai partnerségi projekt, amelyet az Erasmus+ program finanszíroz öt Európai Uniós partner-szervezet közreműködésével. Románia, Franciaország, Magyarország, Szerbia és Lengyelország érintett szervezeteinek mindegyike nagy tapasztalattal rendelkezik a kóruszenei projektek megvalósításában. Ez a konkrét kezdeményezés a kóruszene azon sajátosságára összpontosít, hogy összekapcsolja a fiatalokat és a közös zenei élményeken keresztül fejlessze személyiségüket. A projekt időtartama 22 hónap (2021 december – 2022 augusztus), melynek keretében a nemzetközi találkozókon kívül olyan eszközök kifejlesztését is vállalják, amelyek elősegítik a kórusmuzsikát, mint a holisztikus oktatás eszközét.
A projekt fő prioritása a fiatalok bevonásának, összekapcsolásának és megerősítésének elősegítése, mivel a kóruszene révén a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt nem formális tevékenységekben, lépjenek szorosabb kapcsolatba társaikkal, és fejlesszenek olyan készségeket (pl. koordináció, együttműködés, fegyelem, történelem és kultúra, műveltség), amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy közösségeik és az egész társadalom aktív szereplőivé váljanak. A kóruszene, mint bármely más, nem formális tevékenység, elengedhetetlen a fiatalok holisztikus fejlődéséhez, ezért e projekt révén hangsúlyozzuk az ebbe a tevékenységbe történő nagyobb befektetés fontosságát az egész EU-ban.
A közös éneklés révén a különböző társadalmi háttérrel és kultúrával rendelkező fiataloknak sikerül összekötő hidakat építeniük, megismerniük és elfogadniuk egymást. A közös tevékenységekben való részvétel és a különböző helyekről érkező csoportok közötti kapcsolatok ösztönzése elősegíti a közösségek kulturális fejlődését, a jövő társadalmának előnyös egység elérését. Így harmonikus fejlődés, kommunikáció és társadalmi befogadás érhető el a zenei nyelv, a kóruséneklés, valamint az egység, a kölcsönös megértés és a harmónia szociokulturális modelljének megteremtése a zenén keresztül – függetlenül attól, hogy milyen társadalmi állapottól vagy nyelvtől beszélünk.
A pályázó konzorcium szervezetei: Asociatia Culturala Kratima (Románia), Les Choristes (Franciaország), Aurin és Miraculum Alapítvány (Magyarország), The Stars (Szerbia), Skowronki Friends (Lengyelország).
A közösen meghatározott kutatások, a különböző kóruszenei tevékenységek (képzés tanfolyamok, táborok, zeneórák, koncertek, a kóruszene integrálása más oktatási tevékenységekbe) bebizonyította, hogy nincs olyan társadalmi tevékenység, amelynek nagyobb társadalmi hatása lenne, mint a kóruszene. A kórus több tucat fiatal együttlétét jelenti, akik együtt lélegeznek, énekelnek és együtt élnek. A kóruséneklés pedig csoportos tevékenységként – ahogy azt szociológusok, pszichológusok és még pszichiáterek is elismerik – segít csökkenteni a társadalmi különbségeket, a fiatalkori bűnözést, növelni a szellemi teljesítményt és az iskolai eredményeket. Fontos a jó testi és lelki egészség fenntartása, és – ami nagyon fontos – a társadalmi identitás megteremtése szempontjából a nemzeti, társadalmi hovatartozás és a gazdasági helyzet megkülönböztetése nélkül.